سازه نگهبان چیست

//سازه نگهبان چیست

سازه نگهبان چیست

در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشد

این کار ممکن است به منظور احداث

زیر زمین

کانال

منبع آب و .. صورت گیرد.

فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و نیز سر بار های (surcharge) احتمالی روی خاک کنار گود می باشد

این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی لبه ی گود

ساختمان مجاور

بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و … باشند

به منظور جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری ، سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به آن سازه های نگهبان (retaining structures;support systems) می گویند.

 

 یکی از روش های پایدار سازی جداره گودبرداری است

سازه نگهبان خرپایی متداول ترین روش پایداری سازی در گودهای با عمق متوسط است.

در این روش پروفیل های فولادی خرپایی، در فواصل معین به دیواره گود، تکیه داده می شود.

خرپاها با تحمل فشار جانبی ناشی از سربار خاک

و انتقال آن به زمین

مانع از ریزش دیواره گود می شود

قبل از آن یک نکته مهم وجود دارد:

در پایدارسازی گود و اجرای سازه نگهبان، کسب تجربه بسیار مهم است. گاهی مواقع آنچه در کتاب ها نوشته است، شاید نتوان به طور کامل اجرا کرد. گاهی نیاز است، با توجه به امکانات موجود پیشنهاد میکنم اگر تجربه کافی را ندارید، حتماً در این مرحله از یک مهندس باتجربه، کمک بگیرید. خود من نیز این افتخار را داشتم که مدت های زیاد در کنار یک مهندسین با تجربه ای همچون مهندس جهانیان و مهندس نصیری این کار را انجام می دادم.

توسط | 2018-02-28T13:21:06+00:00 فوریه 28th, 2018|سازه نگهبان|0 دیدگاه

درباره نویسنده:

پیام بگذارید